Lista postępowań PZP

Pozycje 1-25 z 164  pokazuj  pozycji

ZP/TP/220/75/2023/DP „Poprawa warunków fizykochemicznych zbiornika Pawłowickiego znajdującego się pomiędzy ulicami: Pawłowicką, Jeziorową i Sasankową” Zarząd Zieleni Miejskiej we Wrocławiu Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2023-11-09 2023-11-24 13:00 --
ZP/TP/220/70/2023/DP „Plac zabaw – Muchoborski Zakątek Przygody” – etap I, zadanie realizowane w ramach WBO 2021, projekt nr 160. Zarząd Zieleni Miejskiej we Wrocławiu Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2023-10-10 2023-10-25 12:00 --
ZP/TP/220/69/2023/DPM „Park kieszonkowy przy ul. Nowy Świat – Skwer T. Szczęsnego Owińskiego – etap 1” Zarząd Zieleni Miejskiej we Wrocławiu Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2023-09-28 2023-10-13 12:00 --
ZP/TP/220/64/2023/DP „Plac zabaw – Muchoborski Zakątek Przygody” – etap I, zadanie realizowane w ramach WBO 2021, projekt nr 160. Zarząd Zieleni Miejskiej we Wrocławiu Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2023-09-14 2023-10-03 12:00 --
ZP/TP/220/65/2023/DP „Remont mostku „Yumedono Bashi” w Ogrodzie Japońskim Zarząd Zieleni Miejskiej we Wrocławiu Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2023-09-08 2023-09-26 12:00 --
ZP/TP/220/60/2023/DP „Zielone Nadodrze – rewitalizacja skwerów i zieleńców – ul. Rydygiera”, realizowany w ramach programu Zielona Rewolucja Zarząd Zieleni Miejskiej we Wrocławiu Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2023-08-18 2023-09-05 12:00 --
ZP/TP/220/59/2023/DZ „Dostawa materiału roślinnego do jesiennych obsadzeń w parkach i na zieleńcach oraz zieleni przyulicznej na terenach zieleni miejskiej we Wrocławiu” Zarząd Zieleni Miejskiej we Wrocławiu Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-08-10 2023-08-18 12:00 --
ZP/TP/220/58/2023/DP „Opracowanie dokumentacji projektowej i zagospodarowanie parku kieszonkowego przy ul. Chorwackiej we Wrocławiu”. Zarząd Zieleni Miejskiej we Wrocławiu Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2023-08-02 2023-08-22 12:00 --
ZP/TP/220/55/2023/DP "Rewitalizacja Placu zabaw w parku Biskupińskim" – etap 1, dz. nr 18/1, AM-6, obręb Biskupin. Zarząd Zieleni Miejskiej we Wrocławiu Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2023-07-26 2023-08-11 12:00 --
ZP/PN/220/53/2023/DZ Dostawa drzew i krzewów ozdobnych oraz Usługa polegająca na sadzeniu i pielęgnacji drzew i krzewów ozdobnych na terenach zieleni miejskiej – Jesień 2023. Zarząd Zieleni Miejskiej we Wrocławiu Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-07-21 2023-08-17 12:00 --
ZP/TP/220/54/2023/DP „Park Przygody w Parku Andersa” – etap I, zadanie realizowane w ramach Funduszu Osiedlowego Zarząd Zieleni Miejskiej we Wrocławiu Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2023-07-14 2023-08-01 12:00 --
ZP/TP/220/52/2023/DP „Dokończenie budowy obiektów rekreacyjnych na Osobowicach i Rędzinie” - etap I, ul. Osobowicka 107 – realizowane w ramach Funduszu Osiedlowego. Zarząd Zieleni Miejskiej we Wrocławiu Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2023-07-12 2023-07-28 12:00 --
ZP/PN/220/46/2023/DZ „Usługa polegająca na posadzeniu i 3-letniej pielęgnacji wraz z dostawą materiału roślinnego w ramach akcji społecznej "Wrośnij we Wrocław" w Parku Zachodnim – jesień 2023” Zarząd Zieleni Miejskiej we Wrocławiu Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2023-07-12 2023-08-08 12:00 --
ZP/TP/220/49/2023/DP „Przebudowa alejek wraz z budową oświetlenia na zieleńcu przy ul. Nowodworskiej we Wrocławiu – etap I i II” - zadanie realizowane w ramach Funduszu Osiedlowego. Zarząd Zieleni Miejskiej we Wrocławiu Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2023-07-07 2023-07-25 12:00 --
ZP/TP/220/48/2023/DP „Park Maślicki – zagospodarowanie terenu położonego wzdłuż ul. Królewieckiej – etap II” - zadanie realizowane w ramach WBO 2021, projekt nr 80. Zarząd Zieleni Miejskiej we Wrocławiu Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2023-06-30 2023-07-18 12:00 --
ZP/TP/220/43/2023/DP „Zagospodarowanie pasa zieleni wzdłuż ul. I. Pereca na odcinku od ul. Żelaznej do ul. Stalowej”, realizowany w ramach programu Zielona Rewolucja oraz WBO 2021 projekt nr 118. Zarząd Zieleni Miejskiej we Wrocławiu Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2023-06-23 2023-07-11 12:00 --
ZP/TP/220/42/2023/DZ „Naprawa urządzeń placów zabaw, siłowni terenowych na terenach Zarządu Zieleni Miejskiej – Zadanie 1, 2, 3, 4”. Zarząd Zieleni Miejskiej we Wrocławiu Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2023-06-22 2023-06-30 12:00 --
ZP/PN/220/44/2023/DZ Kompleksowa konserwacja zieleni przyulicznej we Wrocławiu dla Zadania 1. Zarząd Zieleni Miejskiej we Wrocławiu Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2023-06-21 2023-07-04 12:00 --
ZP/TP/220/39/2023/DP „Przebudowa układu oświetlenia i układu doziemnych punktów zasilających oraz budowa przyłącza wodociągowego wraz z nasadzeniem roślin na pl. Nowy Targ we Wrocławiu” Zarząd Zieleni Miejskiej we Wrocławiu Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2023-06-16 2023-07-25 12:00 --
ZP/TP/220/41/2023/DP „ZIELONO MI I BEZPIECZNE – Rewitalizacja terenu wokół jeziora na Osiedlu Pawłowice – etap III” realizowanego w ramach WBO 2021, projekt nr 5. Zarząd Zieleni Miejskiej we Wrocławiu Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2023-06-12 2023-06-30 12:00 --
ZP/TP/220/40/2023/DP „Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa trampolin na terenie Ekoparku Stabłowice”, projekt nr 119 WBO 2022 Jump Park – Stabłowice” Zarząd Zieleni Miejskiej we Wrocławiu Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2023-06-09 2023-06-27 12:00 --
ZP/TP/220/38/2023/DP „Rozbudowa oświetlenia parkowego: Zadanie nr 1 – Rozbudowa oświetlenia w Parku Edyty Stein wraz z wymianą istniejących opraw, Zadanie nr 2 – Rozbudowa oświetlenia w Parku Stanisława Tołpy” - realizowane w ramach projektu nr 111 WBO 2021. Zarząd Zieleni Miejskiej we Wrocławiu Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2023-06-06 2023-06-22 12:00 --
ZP/TP/220/37/2023/DP „Dokończenie budowy obiektów rekreacyjnych na Osobowicach i Rędzinie” - etap I ul. Wędkarzy – realizowane w ramach Funduszu Osiedlowego. Zarząd Zieleni Miejskiej we Wrocławiu Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2023-06-02 2023-06-20 12:00 --
ZP/TP/220/36/2023/DZ „Wykonanie ocen, ekspertyz oraz prac specjalistycznych dla wybranych drzew na terenie Wrocławia: - Zadanie 1 - rejony: Fabryczna I, Fabryczna II, Fabryczna III, Fabryczna VI, Fabryczna Południe, Fabryczna Północ, Psie Pole Wschód, Psie Pole Zachód, - Zadanie 2 - rejony: Stare Miasto I, Stare Miasto II, Śródmieście I, Śródmieście II, Śródmieście III, Śródmieście ulice, Krzyki I, Krzyki II, Krzyk Zarząd Zieleni Miejskiej we Wrocławiu Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2023-06-02 2023-06-13 12:00 --
ZP/TP/220/35/2023/DP „Psie Pole, Zakrzów, Zgorzelisko i Strachocin łączą siły” - Park Strachociński, projekt nr 297 WBO 2020 Zarząd Zieleni Miejskiej we Wrocławiu Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2023-06-01 2023-06-21 12:00 --

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa