wolna ręka / zapytanie o cenę / negocjacje bez ogłoszenia

Pozycje 1-25 z 72  pokazuj  pozycji

ZP/ZWR/220/79/2023/DPM „Park kieszonkowy przy ul. Nowy Świat – Skwer T. Szczęsnego Owińskiego – etap 1” – roboty dodatkowe, realizowany w ramach programu Zielona Rewolucja Zarząd Zieleni Miejskiej we Wrocławiu Postępowanie krajowe Zamówienie z wolnej ręki Roboty budowlane 2023-11-17 -- --
ZP/ZWR/220/77/2023/DP "Rewitalizacja Placu zabaw w parku Biskupińskim" – etap 2, dz. nr 18/1, AM-6, obręb Biskupin – roboty dodatkowe Zarząd Zieleni Miejskiej we Wrocławiu Postępowanie krajowe Zamówienie z wolnej ręki Roboty budowlane 2023-11-17 -- --
ZP/ZWR/220/76/2023/DP „ZIELONO MI I BEZPIECZNE – Rewitalizacja terenu wokół jeziora na Osiedlu Pawłowice – etap 3 - prace dodatkowe”, projekt nr 5 WBO 2021. Zarząd Zieleni Miejskiej we Wrocławiu Postępowanie krajowe Zamówienie z wolnej ręki Roboty budowlane 2023-11-10 -- --
ZP/ZWR/220/73/2023/DP „Dokończenie budowy obiektów rekreacyjnych na Osobowicach i Rędzinie” - etap I, ul. Osobowicka 107 – realizowane w ramach Funduszu Osiedlowego – roboty dodatkowe. Zarząd Zieleni Miejskiej we Wrocławiu Postępowanie krajowe Zamówienie z wolnej ręki Roboty budowlane 2023-10-27 -- --
ZP/ZWR/220/71/2023/DP „Zagospodarowanie pasa zieleni wzdłuż ul. I. Pereca na odcinku od ul. Żelaznej do ul. Stalowej – roboty dodatkowe”, realizowany w ramach programu Zielona Rewolucja oraz WBO 2021 projekt nr 118. Zarząd Zieleni Miejskiej we Wrocławiu Postępowanie krajowe Zamówienie z wolnej ręki Roboty budowlane 2023-10-19 -- --
ZP/ZWR/220/67/2023/DZ „Usługa polegającą na sadzeniu i pielęgnacji drzew i krzewów ozdobnych na terenach zieleni miejskiej – Jesień 2023” Zarząd Zieleni Miejskiej we Wrocławiu Postępowanie krajowe Zamówienie z wolnej ręki Usługi 2023-09-29 -- --
ZP/ZWR/220/68/2023/DP „Kompleksowa rewitalizacja parku przy ul. Łużyckiej i Osobowickiej – etap 1” zadanie realizowane w ramach Funduszu Osiedlowego – roboty dodatkowe Zarząd Zieleni Miejskiej we Wrocławiu Postępowanie krajowe Zamówienie z wolnej ręki Roboty budowlane 2023-09-29 -- --
ZP/ZWR/220/66/2023/DP Zagospodarowanie nieurządzonego terenu na zieleniec przy ul. Gazowej – Etap II realizowane w ramach projektu nr 55 WBO 2021 pn. „Tarnogaj nie zapomina - skwer przy Gazowej im. Paula Schreibera” Zarząd Zieleni Miejskiej we Wrocławiu Postępowanie krajowe Zamówienie z wolnej ręki Roboty budowlane 2023-09-15 -- --
ZP/ZWR/220/62/2023/DP „Rewitalizacja skweru u zbiegu ulic Afgańskiej i Pakistańskiej”– etap I, dodatkowe nasadzenia. Zarząd Zieleni Miejskiej we Wrocławiu Postępowanie krajowe Zamówienie z wolnej ręki Usługi 2023-09-08 -- --
ZP/ZWR/220/61/2023/DP „Przebudowa placu zabaw wraz z niezbędnym buforem zapewniającym zagospodarowanie terenu przyległego w Parku Bieńkowickim przy ul. Ziemniaczanej we Wrocławiu” – etap II – zadanie Funduszu Osiedlowego Zarząd Zieleni Miejskiej we Wrocławiu Postępowanie krajowe Zamówienie z wolnej ręki Roboty budowlane 2023-08-31 -- --
ZP/ZWR/220/57/2023/DP „Przebudowa alejek wraz z budową oświetlenia na zieleńcu przy ul. Nowodworskiej we Wrocławiu – etap I i II” - zadanie realizowane w ramach Funduszu Osiedlowego Zarząd Zieleni Miejskiej we Wrocławiu Postępowanie krajowe Zamówienie z wolnej ręki Roboty budowlane 2023-07-31 -- --
(ZP/ZWR/220/56/2023/DP) „Zabezpieczenie historycznej alei lipowej przy ul. Powstańców Śl. – odcinek od ul. Sztabowej do Ronda Powstańców Śląskich” – roboty dodatkowe. Zarząd Zieleni Miejskiej we Wrocławiu Postępowanie krajowe Zamówienie z wolnej ręki Roboty budowlane 2023-07-25 -- --
ZP/ZWR/220/51/2023/DZ „Wykonanie ocen, ekspertyz oraz prac specjalistycznych dla wybranych drzew na terenie Wrocławia: Zadanie 3 - rejony: Krzyki Zachód, Krzyki” Zarząd Zieleni Miejskiej we Wrocławiu Postępowanie krajowe Zamówienie z wolnej ręki Usługi 2023-07-11 -- --
ZP/ZWR/220/50/2023/DZ Wykonanie ocen, ekspertyz oraz prac specjalistycznych dla wybranych drzew na terenie Wrocławia: „Zadanie 3 - rejony: Krzyki Zachód, Krzyki” Zarząd Zieleni Miejskiej we Wrocławiu Postępowanie krajowe Zamówienie z wolnej ręki Usługi 2023-07-07 -- --
ZP/ZWR/220/47/2023/DP „Plac zabaw na Żernikach Nowych – etap I” – prace dodatkowe zadanie realizowane w ramach Funduszu Osiedlowego Zarząd Zieleni Miejskiej we Wrocławiu Postępowanie krajowe Zamówienie z wolnej ręki Roboty budowlane 2023-06-30 -- --
ZP/ZWR/220/45/2023/DP „Zagospodarowanie terenu zieleni przy ul. Kunickiego we Wrocławiu: dz. nr 5 , AM - 19, obręb Muchobór Wielki”– roboty dodatkowe realizowane z Funduszu Osiedlowego Rady Osiedla II edycja 2022-2023 Zarząd Zieleni Miejskiej we Wrocławiu Postępowanie krajowe Zamówienie z wolnej ręki Roboty budowlane 2023-06-23 -- --
ZP/ZWR/220/31/2023/DZ Kompleksowa konserwacja zieleni przyulicznej we Wrocławiu dla Zadania 4. Zarząd Zieleni Miejskiej we Wrocławiu Postępowanie unijne Zamówienie z wolnej ręki Usługi 2023-05-23 -- --
ZP/ZWR/220/29/2023/DP „Zagospodarowanie parku Leonarda da Vinci - etap 4 - prace dodatkowe”, projekt nr 145 WBO 2021 Zarząd Zieleni Miejskiej we Wrocławiu Postępowanie krajowe Zamówienie z wolnej ręki Roboty budowlane 2023-05-10 -- --
ZP/ZWR/220/28/2023/DP „Rewitalizacja skweru u zbiegu ulic Afgańskiej i Pakistańskiej” – etap I, zadanie realizowane w ramach Funduszu Osiedlowego – prace dodatkowe Zarząd Zieleni Miejskiej we Wrocławiu Postępowanie krajowe Zamówienie z wolnej ręki Roboty budowlane 2023-05-02 -- --
ZP/ZWR/220/24/2023/DP „Zagospodarowanie zieleńców przy ul. Śrubowej we Wrocławiu”– etap I - prace dodatkowe Zarząd Zieleni Miejskiej we Wrocławiu Postępowanie krajowe Zamówienie z wolnej ręki Roboty budowlane 2023-04-03 -- --
ZP/ZWR/220/23/2023/DP Świadczenie usługi oświetlenia terenów Gminy Wrocław, pozostających w zarządzie ZZM, urządzeniami stanowiącymi własność TAURON i Zamawiającego wraz z dostawą energii elektrycznej Zarząd Zieleni Miejskiej we Wrocławiu Postępowanie krajowe Zamówienie z wolnej ręki Usługi 2023-03-29 -- --
ZP/ZWR/220/2/2023/DMAK „Zadanie VII - Rozszerzenie zakresu zamówienia pn. Inwentaryzacja zieleni na wybranych obiektach ZZM w ramach projektu pn. "Budowa systemu do zarządzania zasobem zieleni miejskiej we Wrocławiu: e-platforma Zieleń we Wrocławiu - etap 1”, (zamówienie podobne do Zadania V) Zarząd Zieleni Miejskiej we Wrocławiu Postępowanie krajowe Zamówienie z wolnej ręki Usługi 2023-01-03 -- --
ZP/ZWR/220/1/2023/DMAK „Zadanie VI - Rozszerzenie zakresu zamówienia pn. Inwentaryzacja zieleni na wybranych obiektach ZZM w ramach projektu pn. "Budowa systemu do zarządzania zasobem zieleni miejskiej we Wrocławiu: e-platforma Zieleń we Wrocławiu - etap 1”, (zamówienie podobne do Zadania II) Zarząd Zieleni Miejskiej we Wrocławiu Postępowanie krajowe Zamówienie z wolnej ręki Usługi 2023-01-03 -- --
ZP/ZWR/220/79/2022/DMAK „Zadanie VII - Rozszerzenie zakresu zamówienia pn. Inwentaryzacja zieleni na wybranych obiektach ZZM w ramach projektu pn. "Budowa systemu do zarządzania zasobem zieleni miejskiej we Wrocławiu: e-platforma Zieleń we Wrocławiu - etap 1”, (zamówienie podobne do Zadania V) Zarząd Zieleni Miejskiej we Wrocławiu Postępowanie krajowe Zamówienie z wolnej ręki Usługi 2022-12-29 -- --
ZP/ZWR/220/76/2022/DMAK „Zadanie VI - Rozszerzenie zakresu zamówienia pn. Inwentaryzacja zieleni na wybranych obiektach ZZM w ramach projektu pn. "Budowa systemu do zarządzania zasobem zieleni miejskiej we Wrocławiu: e-platforma Zieleń we Wrocławiu - etap 1”, (zamówienie podobne do Zadania II) Zarząd Zieleni Miejskiej we Wrocławiu Postępowanie krajowe Zamówienie z wolnej ręki Usługi 2022-12-29 -- --

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa